Thiên văn học

Thiên văn học

Thiên văn học là việc nghiên cứu khoa học các thiên thể  và các hiện tượng có nguồn gốc bên ngoài vũ trụ. Nó nghiên cứu sự phát triển, tính chất vật lýhoá họckhí tượng học, và chuyển động của các vật thể vũ trụ, cũng như sự hình thành và phát triển của vũ trụ.
“Thiên” là trời, bầu trời, “văn”  là hiện tượng, “học” là ngành học. “Thiên văn học” nghĩa là ngành học nghiên cứu về các hiện tượng trên bầu trời.
Các chủ đề thiên văn học lý thuyết gồm: 

Thiên văn học quan sát gồm:
ĐẶNG PHƯƠNG NAM (Theo Wikipedia)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Parker Solar Probe

Parker Solar Probe